Utställningar

Virtuella museiutställningar. Tillgängliga dygnet runt!

Erik XIV:s Rustning

Livrustkammaren

Erik XIV, född 1533 och son till Gustav Vasa. Han regerade Sverige 1560-1568. Det var en regeringstid som präglades av förödande krig och galenskap fram till att brodern Johan III avsatte honom. Livrustkammaren har idag digitaliserat Erik XIV:s rustning som man i denna virtuella utställning kan granska ända till detaljnivå.

Besök Utställning

Foto: Livrustkammaren
Licens: CC BY-SA

Augsburgska Konstskåpet

Museum Gustavianium

Konstskåpet fungerade på 1600-talet som ett museum i miniatyr och det visar på den tidens stora samlariver. I synliga lådor och hemliga fack låg omkring 1 000 föremål som vart och ett skulle spegla tidens vetande. I denna virtuella utställning kan du själv utforska skåpet och dess innehåll!

Besök Utställning

Tidskikaren

Julita Gård, Nordiska Museet

Utforska de dramatiska förändringarna i landskapet kring Julita gård under fyra sekel. Ängar och hagmarker har lämnat plats till skog och bebyggelse. Förändringarna i landskapet följer samma mönster i stora delar av Sverige.

Besök Utställning

Foto: Nordiska Museet
Licens: CC 0 (Public Domain)

Besök Egypten!

Medelhavsmuseet

Ta dig tillbaka till faraonernas tid och besök det gamla Egypten. Här kan du besöka Medelhavsmuseets Egyptenutställning med allt från mumier till skatter.

Besök Utställning

Foto: Ove Kaneberg, Världskulturmuseerna
Licens: CC BY