Om Museum Online

Vad är Museum Online?

Vad är M.O?

MuseumOnline är en webbplats där vi samlat olika digitala museiresurser. Det kan handla om virtuella museum, digitala museisamlingar, rundvandringar eller appar och spel. Här kan du hitta allt från rustningar i 3D till barnspel som är skapade av kunnig museipersonal.

Vad gör vi?

Flera museum erbjuder idag olika digitala lösningar, men mycket av materialet är utspritt på en mängd olika platser på Internet. På MuseumOnline samlar vi de bästa utställningarna och samlingarna, så att du lättare kan hitta dem och på så sätt göra kulturarvet mer tillgängligt.

Varför?

Vi vill göra kulturarvet mer tillgängligt för alla! Idag har flera museum digitaliserat stora delar av sina samlingar, gjort virtuella utställningar m.m., men tyvärr kan det vara svårt att hitta allt på Internet. Vi har därför skapat denna portal så att allt ska finnas på samma ställe!